Javni uslužbenec – napredovanje

15,00

Priročnik vsebuje napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa pravila o napredovanju zaposlenih za celoten javni sektor in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki podrobneje določa postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev za večino zaposlenih v javnem sektorju.

EAN: N/A Kategorija:

Opis

Priročnik vsebuje napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa pravila o napredovanju zaposlenih za celoten javni sektor in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki podrobneje določa postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev za večino zaposlenih v javnem sektorju.

Knjižica je vaš praktični vodnik po napredovanju, ki vsebuje:

 

  • poljudno napisan člen oz. praktično pojasnilo člena,
  • opozorila na morebitne povezave z drugimi členi ali akti veljavne zakonodaje,
  • dodatna praktična pojasnila po posameznih odstavkih členov glede izvedbe člena, ki temeljijo na izkušnjah pri pripravi odgovorov na vprašanja proračunskih uporabnikov za konkretne primere,
  • spletne povezave na odgovore pristojnega ministrstva, glede na vsebino člena in
  • prilogo, tabelo z obrazložitvijo ter napotki za izvedbo napredovanj v času interventnih ukrepov.