Komplet »Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga« in »Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila«

215,25

V tretji knjigi komentarja SPZ, urednikov dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčurja,  so sistematično in poglobljeno obravnavane vse preostale izvedene stvarne pravice: služnosti, stvarno breme in stavbna pravica. Enake značilnosti kot izveden stvarne pravice imata tudi splošna in posebna pravica uporabe javnega dobra. Za poslovni promet z nepremičninami so pomembne tudi te izvedene obligacijske pravice: predkupna pravica, odkupna pravica in pravica prepovedi razpolaganja.

Zaradi celovitega in poglobljenega prikaza komentar vključuje tudi ureditev v ZUreP-2, ZKK in drugih predpisih, ki urejajo posebna pravila o služnostih, stavbni pravici in predkupni pravici.

 

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila, avtorjev dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur in prof. dr. Miha Juhart, kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Knjiga vključuje besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.

Več v opisu spodaj.

EAN: N/A Kategoriji: ,

Opis

V monografiji Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice, tretji knjigi komentarja SPZ, urednikov dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčurja, so sistematično in poglobljeno obravnavane vse preostale izvedene stvarne pravice: služnosti, stvarno breme in stavbna pravica. Enake značilnosti kot izveden stvarne pravice imata tudi splošna in posebna pravica uporabe javnega dobra. Za poslovni promet z nepremičninami so pomembne tudi te izvedene obligacijske pravice: predkupna pravica, odkupna pravica in pravica prepovedi razpolaganja.

Zaradi celovitega in poglobljenega prikaza komentar vključuje tudi ureditev v ZUreP-2, ZKK in drugih predpisih, ki urejajo posebna pravila o služnostih, stavbni pravici in predkupni pravici.

 

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila, avtorjev dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur in prof. dr. Miha Juhart, kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

V knjigi so sistematično in poglobljeno razložene pravne značilnosti vključene lastninske pravice. Shematsko in nazorno so prikazani vsi položaji, pri katerih lahko nastane vključena lastninska pravica oziroma vključena stavbna pravica, tako položaji v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine kot tudi drugi položaji enakih značilnosti. Vključeni so tudi vzorci pravnih poslov o oblikovanju oziroma ukinitvi položaja »povezanih nepremičnin« in soglasij hipotekarnega upnika. Poglobljeno so razložena pravna vprašanja, povezana z učinki obveznosti imetnika stavbne pravice glede plačevanja nadomestila ali drugih dejanj v razmerju do poznejšega pridobitelja stavbne pravice.

Knjiga vključuje besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.