Komplet »Sodobni Komentar SPZ« in »SPZ z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila«

435,75

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ), urednikov dr. Nine Plavšak in dr. Renato Vrenčurja, uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je uveljavila novela SPZ-B. Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Komentar v obliki monografije omogoča bralcu tudi bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je izšel v treh knjigah: 1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina, 2. knjiga: Zastavna pravica in 3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila, avtorjev dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur in prof. dr. Miha Juhart, kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Knjiga vključuje besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.

Več v opisu spodaj.

EAN: N/A Kategoriji: ,

Opis

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ), urednika dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je uveljavila novela SPZ-B. Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Komentar v obliki monografije omogoča bralcu tudi bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je izšel v treh knjigah: 1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina, 2. knjiga: Zastavna pravica in 3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice.

 

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila, avtorjev dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur in prof. dr. Miha Juhart, kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

V knjigi so sistematično in poglobljeno razložene pravne značilnosti vključene lastninske pravice. Shematsko in nazorno so prikazani vsi položaji, pri katerih lahko nastane vključena lastninska pravica oziroma vključena stavbna pravica, tako položaji v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine kot tudi drugi položaji enakih značilnosti. Vključeni so tudi vzorci pravnih poslov o oblikovanju oziroma ukinitvi položaja »povezanih nepremičnin« in soglasij hipotekarnega upnika. Poglobljeno so razložena pravna vprašanja, povezana z učinki obveznosti imetnika stavbne pravice glede plačevanja nadomestila ali drugih dejanj v razmerju do poznejšega pridobitelja stavbne pravice.

Knjiga vključuje besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.