MOBING – PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE

29,00

Osvežena izdaja s poglavjem o delu na daljavo in tveganju za pojav mobinga.

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: bolje preprečiti kot zdraviti! Namen priročnika je v najširšem pomenu besede in posamezniku odpreti pogled na raznovrstnost oblik in načinov zoperstavljanja mobingu z jasnim ciljem višje kakovosti sobivanja.

EAN: N/A Kategorija:

Opis

OSVEŽENA IZDAJA, KI VKLJUČUJE TUDI POGLAVJE O DELU NA DALJAVO IN TVEGANJU ZA POJAV MOBINGA PRI DELU NA DALJAVO!

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: bolje preprečiti kot zdraviti! Namen priročnika je v najširšem pomenu besede in posamezniku odpreti pogled na raznovrstnost oblik in načinov zoperstavljanja mobingu z jasnim ciljem višje kakovosti sobivanja.

Knjigi so dodane tudi priloge: dnevnik za vodenje mobinga, vzorec internega pravilnika o preprečevanju mobinga in seznam institucij za pomoč žrtvam mobinga.

Knjiga je sestavni del gradiva na usposabljanju  MOBING – PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE, na kateri vsak udeleženec prejme tudi certifikat ZAUPNIK ZA PREPREČEVANJE MOBINGA.

Kaj se boste naučili:

  • kaj mobing je in kaj mobing ni
  • prepoznavati najpogostejše pojavne oblike vedenj in ravnanj, ki jih uvrščamo v psihično in čustveno nasilje,
  • ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem mestu,
  • kako preprečevati mobing na ravni organizacije in kako na ravni posameznika,
  • implementirati in uresničevati preventivne strategije v organizaciji,
  • voditi svetovalni pogovor z osebami, ki doživele neprimerno vedenje in ravnanje
  • zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu.