Recite mobingu NE

29,00

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: bolje preprečiti kot zdraviti! Namen priročnika je v najširšem pomenu besede in posamezniku odpreti pogled na raznovrstnost oblik in načinov zoperstavljanja mobingu z jasnim ciljem višje kakovosti sobivanja.

EAN: N/A Kategoriji: ,

Opis

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: bolje preprečiti kot zdraviti! Namen priročnika je v najširšem pomenu besede in posamezniku odpreti pogled na raznovrstnost oblik in načinov zoperstavljanja mobingu z jasnim ciljem višje kakovosti sobivanja.

Knjigi so dodane tudi priloge: dnevnik za vodenje mobinga, vzorec internega pravilnika o preprečevanju mobinga in seznam institucij za pomoč žrtvam mobinga.

Knjiga je sestavni del gradiva na delavnici Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobbinga. Cilji delavnice:

  • spoznati 45 pojavnih oblik psihičnega in čustvenega nasilja;
  • znati prepoznati mobing v organizaciji;
  • znati ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem mestu;
  • spoznati preventivne tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika;
  • usvojiti zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu;
  • usposobiti se za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v organizaciji;
  • usposobiti se za pomoč žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu.