Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-G, Uvodna pojasnila

98,00

Knjiga vključuje besedilo zakona ZFPPIPP, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel.

EAN: N/A Kategorija:

Opis

Državni zbor je 31. marca 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (novela ZFPPIPP-G). Novela ZFPPIPP-G je bila 11. aprila 2016 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 27/16, in je začela veljati 26. aprila 2016.

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

V uvodnih pojasnilih dr. Nina Plavšak sistematično razloži vse spremembe in dopolnitve, ki jih je uveljavila novela ZFPPIPP-G. Avtorica obširno razloži novo ureditev zlorabe pravice do odpusta obveznosti, ki jo je uveljavil novela ZFPPIPP-G.

Z novelo ZFPPIPP-G je bila ureditev dopolnjena s pravili o pravni fikciji prijave izločitvene pravice v stečajnem postopku, kadar je v zemljiški knjigi zaznamovan spor o lastninski pravici na nepremičnini. Za pravilno razumevanje in uporabo teh pravil moramo razumeti pomen resnične lastninske pravice na nepremičnini kot izločitvene pravice. Zato avtorica v uvodnih pojasnilih na podlagi sistematične analize vseh pravil stvarnega prava nepremičnin razloži pomen te izločitvene pravice in pravne fikcije njene prijave v stečajnem postopku.

Z novelo ZFPPIPP-G je bila ureditev dopolnjena z jasnejšo ureditvijo učinkov prodaje v stečajnem postopku za pozneje pridobljene izvedene stvarne pravice. Zaradi večje uporabnosti so v uvodnih pojasnilih celovito in pregledno razloženi vsi učinki stečajnega postopka in prodaje v stečajnem postopku za stvarne pravice na nepremičnini.

Trda vezava, 448 strani.