Zastavna pravica – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 2. knjiga

109,50

Urednika: dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur

V drugi knjigi so sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice. Zato so v začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo. Obravnavane so naslednje podvrste zastavnih pravic:

 • hipoteka,
 • maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),
 • zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),
 • neposestna zastavna pravica,
 • finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,
 • zastavna pravica na vrednostnih papirjih in
 • zastavna pravica na poslovnem deležu.

Več v opisu spodaj.

EAN: 978-961-6941-13-6 Kategoriji: ,

Opis

Urednika: dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur

V drugi knjigi so sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice. Zato so v začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo. Obravnavane so naslednje podvrste zastavnih pravic:

 • hipoteka,
 • maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),
 • zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),
 • neposestna zastavna pravica,
 • finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,
 • zastavna pravica na vrednostnih papirjih in
 • zastavna pravica na poslovnem deležu.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem (SPZ s komentarjem) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Izšel je v treh knjigah:

1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina
2. knjiga: Zastavna pravica
3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

Predstavitev celotnega Komentarja stvarnopravnega zakonika je na povezavi.

Dodatni vir: Posvet Stvarnopravni dnevi.

Kolofon:

Naslov: Zastavna pravica – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 2. knjiga
Zbirka: Sodobno stvarno pravo
Jezik: slovenski
Leto izida: 2018
Število strani: 272
ISBN 978-961-6941-13-6
Mere izdelka vxš: 163 mm x 233 mm
Vezava: Trda
Datum Izida: 24.5.2018
Založnik: Planet GV d.o.o. in ABC Nepremičnine d.o.o.
Urednika: dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur
Avtor: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur, prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik, mag. Damjan Orož, dr. Miha Šlamberger, Miha Verčko